#81 – Rigsadvokaten: “ikke behov for øget straf”. Politikere: “Øg den alligevel!”

justice_scales

I et demokrati er det almindelige procedure, når man ønsker at lave systemet om, at man henter relevant input fra relevante personer – personer, organisationer, myndigheder – hvor de udtaler sig om de ændringer der er foreslået.

Det har man også gjort i forbindelse med at man vil øge strafferammen for doping fra 2 til 6 år. Man har spurgt Rigsadvokaten. Og Rigsadvokaten konkluderer i sin rapport